WizMouse

WizMouse

Miễn phí
Anh có thể dễ dàng xác định số dòng muốn cuộn với WizMouse
Người dùng đánh giá
4.2  (13 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.4
Phần mềm này nhận được 8 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   550 KB
WizMouse là một con chuột phóng khoang điều đó làm cho con chuột của anh bánh xe công việc ở phía cửa sổ đang bị những con trỏ, thay vì đang tập trung cửa sổ. Điều này có nghĩa là anh sẽ không còn phải nhấn vào sổ trước khi được cuộn nó với cái bánh xe chuột. Đây là một hơn thoải mái và thực tế cách để làm cho việc sử dụng của những bánh xe chuột.
Thông tin được cập nhật vào: